Zakładanie firmy - Page 3

1

2

3

4

5

 

Dofinansowanie dla młodych przedsiębiorców

Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą liczyć na pokaźną pomoc zarówno ze strony instytucji unijnych, jak i rządowych. Dofinansowania z unijnych programów operacyjnych, atrakcyjne kredyty preferencyjne i technologiczne, czy darmowa i fachowa pomoc merytoryczna przy problematycznych kwestiach związanych z założeniem firmy, to tylko niektóre sposoby, z których można skorzystać na samym starcie swojego nowego biznesu. Ciekawym programem dla młodych przedsiębiorców jest ten, z którego wnioskodawca może otrzymać nawet czterdzieści tysięcy złotych pomocy. Wspomnianej kwoty nie trzeba zwracać, jeśli przez dwanaście miesięcy uda się nam w danej branży utrzymać, w przeciwnym razie całą sumę zwracamy wraz z naliczonymi odsetkami. Na dofinansowania liczyć mogą również osoby niepełnosprawne, osoby, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia, czy młode matki, czyli grupy społeczne, którym najtrudniej się przebić na dzisiejszym rynku pracy. Bez pomocy z pewnością nie zostaną zostawieni także ci przedsiębiorcy, którzy mają zamiar inwestować w alternatywne źródła energii, oraz w innowacyjne rozwiązania potrzebne tak bardzo naszej gospodarce. By mieć pełne spektrum aktualnie działających programów unijnych i rządowych warto często zaglądać na strony internetowe poświęcone temu zagadnieniu.

Kredyt na rachunku bieżącym firmy

Po zewnętrzne formy finansowania działalności naszego przedsiębiorstwo warto sięgać dopiero po wyczerpaniu wszystkich źródeł wewnętrznego finansowania. Trzeba zawsze przy takich okolicznościach pamiętać, że zewnętrzne finansowanie osłabia pozycję firmy na rynku, zmniejsza jej konkurencyjność. Gdy jednak nie ma już żadnego innego wyjścia i zaczyna brakować płynności finansowej, wówczas warto rozejrzeć się za najatrakcyjniejszymi formami finansowania naszej nadszarpniętej działalności. Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą korzysta z kredytów na rachunku bieżącym firmy. Nie wymaga on żadnych szczególnych wniosków, czy też dołączania biznesplanu do wniosku kredytowego. Każdy bank, w którym swoje rachunki prowadzą przedsiębiorcy dają im po kilku miesiącach od ich założenia możliwość zaciągania kredytów na danym rachunku. Limity takich kredytów są ustalane w umowie z bankiem i są zależne od osiąganych wyników finansowych. Kredyty tego rodzaju mogą przybrać dwie formy, mogą być albo odnawialne, albo nieodnawialne. Dla każdego przedsiębiorcy lepiej by było, gdyby były one odnawialne. Kredyt na rachunku bieżącym przedsiębiorcy należy do grupy krótkoterminowych zobowiązań bankowych, najczęściej udziela się go na okres dwunastu miesięcy. Z tego źródła można finansować tylko bieżące zobowiązania firmy.

Wewnętrzne finansowanie przedsiębiorstwa

Zewnętrzne finansowanie działalności przedsiębiorstwa nie jest zazwyczaj najlepszym pomysłem, ponieważ bardzo łatwo takiej firmie wpaść w lawinę zadłużenia czy zależności, z której ciężko się wydostać. Dlatego zanim sięgniemy po zewnętrzne źródła finansowania naszej firmy, warto sprawdzić, jakimi wewnętrznymi opcjami dysponujemy. Najpowszechniejszym wewnętrznym źródłem finansowania jest oczywiście wypracowany zysk netto. Jednak wyniki sprzedaży nie zawsze są zadowalające, poza tym w czasach kryzysu ekonomicznego dodatkowo trudno o wysoki zysk netto za ostatnie miesiące. Innym sposobem wewnętrznego finansowania działalności firmy są odpisy amortyzacyjne. Przekształcenie majątku przedsiębiorstwa, przekształcenie kapitału, oraz uruchomienie rezerw to kolejne sposoby na poradzenie sobie z brakiem stabilności finansowej. Doskonale wiadomo, że w każdym przedsiębiorstwie jednym z najważniejszych wyników, na jaki zwraca się uwagę jest oczywiście utrzymywanie płynności finansowej, gdy jej zaczyna brakować, wówczas z naszym przedsiębiorstwem dzieje się źle i niewykluczone, że zewnętrzne finansowanie będzie tutaj jedynym dobrym rozwiązaniem, lecz z tą formą, jak zaznaczono na początku, lepiej uważać. Wewnętrzne finansowanie przedsiębiorstwa zwiększa znacząco konkurencyjność danego podmiotu gospodarczego na rynku.

Wybór formy opodatkowania firmy

Podatki dla wielu przedsiębiorców okazały się ostatnim gwoździem do trumny. Doskonale wiadomo, że z urzędem skarbowym lepiej nie zadzierać i wywiązywać się z obowiązku podatkowego najrzetelniej, jak to tylko tak możliwe. Konsekwencje nieprawidłowości podatkowych mogą okazać się brzemienne w skutki. Kary podatkowe należą do bardzo dotkliwych, dlatego lepiej zatrudnić dobrego księgowego, który będzie dobrze znał się na swojej pracy. Często zaniedbania podatkowe nie są popełniane celowo, co może być w niektórych przypadkach okolicznością łagodzącą, lecz na łaskawość instytucji skarbowych lepiej w naszym kraju nie liczyć. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna do końca pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego złożyć zaświadczenie do właściwego urzędu podatkowego, w którym określimy, według, jakiej formy opodatkowania będziemy się rozliczać z urzędem skarbowym w tym roku. Jeśli we wskazanym terminie wniosek z taką informacją nie wpłynie, taki podmiot gospodarczy rozliczany jest na zasadach ogólnych, albo według skali osiemnastoprocentowej, albo trzydziesto dwuprocentowej, w zależności od osiąganych przychodów. Do wyboru każdy przedsiębiorca ma pięć możliwości, poza zasadami ogólnymi, ustawodawca przewidział jeszcze, podatek liniowy, tonażowy, ryczałt ewidencjonowany i kartę podatkową.

Pomysł na biznes internetowy

Wiele osób z pewnością zastanawia się nad założeniem własnego biznesu, który przyniesie mu wysokie dochody już na samym początku. Jednak prawda jest taka, że każdy wielki biznes rodził się w wielkich bólach. Nawet największe przedsiębiorstwa rozpoczynały swoje działanie od kilku pracowników. Dlatego trzeba zawsze przejść przez wszystkie szczeble prowadzące na szczyt, szczególnie w biznesie, gdzie dodatkowo konkurencja nie śpi. Obecnie, interesującym pomysłem na dochodowy interes jest w wielu przypadkach założenie działalności w sieci internetowej. Popularność tej formy jest bardzo duża i już na tę chwilę konkurencja w wielu branżach jest niezwykle wymagająca. Nasz pomysł na biznes musi być gruntownie przemyślany, najlepiej opis całego przedsięwzięcia przeprowadzić w formie biznesplanu. Biznesplan przyda się nam wcześniej czy później, więc warto zabrać się do tego zadania na samym początku, zanim jeszcze nie zdążyliśmy zainwestować naszego kapitału w całe przedsięwzięcie. Analiza finansowa i konkurencji, które są standardowymi elementami każdego biznesplanu, z pewnością nam w tym pomogą. Najczęściej w sieci internetowej powstają sklepy internetowe, ale jest szansa na zarobienie dużych pieniędzy angażując się w inne pomysły niezwiązane bezpośrednio ze sprzedażą produktów, lecz oferowaniem usług.

Zalety prowadzenia firmy w domu

Na uciążliwe dojazdy do pracy i czasochłonność takich codziennych wypraw narzeka większość osób, dojeżdżających każdego dnia do swojego biura. W niektórych przypadkach lekarstwem na tego rodzaju bolączki może się okazać przeniesienie firmy do swojego domu. Oszczędzamy nie tylko na paliwie, lecz również na wynajmie lokalu biurowego. Doskonale wiadomo, jak drogi jest wynajem biura w centrum dużych aglomeracji miejskich. Jednak prowadzenie takiej firmy nie jest przeznaczone dla każdego. Pracując w domu trzeba wykazać się wysoką samodyscypliną. Bardzo łatwo jest wstawać każdego dnia po południu, czy marnować czas przed telewizorem, dlatego trzeba narzucić sobie z góry odpowiedni styl pracy dobrze, gdyby do takiej działalności motywowała nas bliska nam osoba. Prowadzenie firmy we własnym domu to także szansa na częstsze przebywanie ze swoją najbliższą rodziną i przyjaciółmi. Pracując w domu nie uzależniamy się od naszych współpracowników. Nawet, jeśli posiadamy osoby pracujące na nasz rachunek to problem nadzoru można w dzisiejszym świecie bardzo łatwo rozwiązać przy pomocy Internetu, czy drogą telefoniczną. Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele literatury, traktującej o efektywnym prowadzeniu swojej działalności gospodarczej w domu, warto się z nimi bliżej zapoznać, i wyciągnąć daleko idące wnioski.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Najpopularniejszą formą prowadzenia firmy jest działalność jednoosobowa. Z takim sposobem prowadzenia biznesu wiąże się wiele korzyści, jednak nie jest też pozbawiona niedogodności. Na taką formę prowadzenia działalności gospodarczej decydują się najczęściej osoby, które posiadają albo dobry pomysł na dochodowy interes, lub też są bezrobotne i taka działalność jest dla nich formą aktywizacji zawodowej. Dobry pomysł jest podstawą, jednak bez odpowiedniego planu działania i kapitału na jego przeprowadzenie nic nam z niego nie przyjdzie. Plan działania najlepiej ubrać pod postacią biznesplanu. Nawet, jeśli nasze finanse są ograniczone i nie możemy nikomu zlecić wykonanie jego projektu, zawsze znajdziemy w sieci internetowej darmowe projekty biznesplanów z różnych branż. Z kolei, co się tyczy kapitału, to takowy możemy pozyskać na wiele sposobów. Zarówno dla instytucji unijnych, jak i urzędów gmin, które udzielają dofinansowania do tego rodzaju działalności najważniejszy jest precyzyjny plan działania, tylko na podstawie jego można ocenić, czy dane przedsięwzięcie będzie rentowne, czy też jest w danych warunkach rynkowych całkowicie nieopłacalne. Pierwszym krokiem na drodze do rozpoczęcia takiego jednoosobowego biznesu jest złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, na przykład drogą elektroniczną.

Rodzaje spółek osobowych

Posiadając jednego lub kilku zaufanych wspólników możemy założyć jedną ze spółek osobowych. Kodeks spółek handlowych przewiduje cztery możliwości w tej grupie, mianowicie, spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, jawne i partnerskie. Każda z tych rodzajów działalności ma swoje mocne i słabe strony, które powinny być indywidualnie rozpatrywane przez osoby zainteresowane prowadzeniem takiej formy prawnej. Warto dokładnie przestudiować przepisy prawne dotyczące spółek osobowych, z pewnością pomoże to nam dokonać właściwego wyboru. Spółki partnerskie z pewnością będą najlepszym wyborem dla osób posiadających kompetencje do wykonywania jednego z wolnych zawodów. Również w kodeksie spółek handlowych znajdziemy listę wolnych zawodów, w tym miejscu warto wymienić przynajmniej kilka spośród nich, tłumacz przysięgły, rzeczoznawca majątkowy, pielęgniarki, notariusz, czy radca prawny. Spółki partnerskie, podobnie, jak jawne i komandytowe do nie wymagają gromadzenia kapitału zakładowego w konkretnej, z góry określonej wysokości, jak to jest w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych na poziomie pięćdziesięciu tysięcy złotych. Spółki komandytowo-akcyjne spoza innych spółek osobowych wyróżnia również możliwość emisji akcji i obligacji. Spółki osobowe przeznaczone są dla podmiotów chcących prowadzić firmę o małym zasięgu.

Podstawowe elementy biznesplanu

Plan działania jest potrzebny przy realizowaniu skomplikowanych przedsięwzięć każdego rodzaju. Przymierzając się do założenia działalności gospodarczej plan działania krótkoterminowego i długoterminowego jest bardzo potrzebny. Takie wewnętrzne narzędzie planistyczne, jakim jest biznesplan firmy jest równie potrzebny w przypadku zakładania spółki cywilnej, co spółki akcyjnej czy europejskiej. Oczywiście podstawowe elementy takich biznesplanów będą się między sobą różnić, oba dokumenty będą też posiadać różne rozmiary, jednak wykonanie biznesplanu zaleca się nawet przy zawiązywaniu najdrobniejszych działalności gospodarczych. W takim standardowym biznesplanie, których przecież mnóstwo możemy znaleźć za darmo w sieci internetowej powinna się znaleźć krótka charakterystyka profilu naszego przedsiębiorstwa. Wysokość kapitału zakładowego, wskazanie wszystkich wspólników, wniesionych przez nich wkładów pieniężnych, wiedzy i usług, czy kwalifikacje i stan posiadanych pracowników także stanowią główne elementy takiego przykładowego biznesplanu. Sporządzając biznesplan trzeba także pamiętać, że będzie on analizowany i potrzebny w przypadku poszukiwania przez nas inwestora czy przy staraniach o kredyt inwestycyjny czy technologiczny. Objętość biznesplanu powinna być dostosowana do wielkości naszej działalności gospodarczej.

Analiza finansowa w firmie

W sprawdzeniu kondycji finansowej naszego przedsiębiorstwa najlepiej sprawdzi się analiza przeprowadzona przez odpowiednio wykwalifikowane osoby oraz przy użyciu odpowiednich technik obliczeniowych. Nie ulega wątpliwości, że dwiema najważniejszymi pozycjami, na które się zwraca uwagę przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest poziom sprzedaży, a co za tym idzie osiągany przez przedsiębiorstwo zysk netto, a także utrzymywanie płynności finansowej. Przeprowadzenie w odpowiedni sposób analizy finansowej pozwoli nam na dokonanie prognoz dotyczących wyglądu naszych finansów w perspektywie kilku najbliższych miesięcy. Jeżeli będziemy świadomi, że ostatnie nasze decyzje inwestycyjne nie były trafione, da nam to szansę na niepopełnianie takich błędów w przyszłości. Teoretycznie o wynikach analizy finansowej przeprowadzonej w naszej firmie powinny się tylko dowiedzieć organy wewnętrzne przedsiębiorstwa, jednak w rzeczywistości o wyniki analizy tego rodzaju upominają się także zewnętrzne podmioty współpracujące z nami, na co dzień, czy też potrzebne nam przy dokonywaniu transakcji na rynku finansowym. Na przykład banki nieufnie podchodzą do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą bez wykonywanych regularnie analiz finansowych, właściwie nie wiadomo, w jakiej kondycji finansowej dane przedsiębiorstwo się zajmuje.