Zakładanie firmy - Page 10

1

2

3

4

5

 

Niepisane firmowe zasady

Jesteśmy społeczeństwem, które do zasad podchodzi różnie. Jednym są one niezbędne do funkcjonowania. Inni uważają, że każda zasada jest po to, by ją złamać. W sposób mniej lub bardziej świadomy jednak tworzymy te zasady w miejscach, w których funkcjonujemy. Również w pracy. A takich firmowych zasad może być wiele. Wszystko zależy od specyfiki pracy, zatrudnianych osób, podejścia przełożonych. W jednej firmie na przykład przestrzegane będzie to, żeby każdego dnia o określonej godzinie wypić wspólnie kawę. W innej wagę będzie przywiązywało się do tego, aby, wychodząc, zamykać drzwi do wszystkich pomieszczeń. W jeszcze innej nie do pomyślenia będzie zakładanie hasła dostępu na służbowym komputerze. W kolejnej swoistym rytuałem stanie się wspólne świętowanie przy kawie i cieście imienin czy urodzin każdej z osób zatrudnionych. Jeszcze gdzie indziej wszyscy pracownicy na początku, razem z umową, otrzymywać będą firmowe kubki, długopisy i identyfikatory. Znajdzie się też i takie przedsiębiorstwo, gdzie przestrzegane będzie to, żeby na pulpitach komputerów, zamiast jakiejkolwiek tapety, umieszczać firmowe logo. Zasady te można by mnożyć. Zapewne ile firm, tyle takich niepisanych sposobów postępowania, których przestrzega każdy zatrudniony, mimo że formalnie nie jest do tego zobligowany.

Dobra atmosfera w firmie

Niekiedy podczas rozmów kwalifikacyjnych pada pytanie o to, co dla potencjalnego pracownika jest głównym motywatorem do pracy. Odpowiedzi są różne. Wskazuje się między innymi na wysokość wynagrodzenia, elastyczność czasu pracy, wymiar zadań. Ostatnio natomiast coraz częstszym wskazaniem staje się dobra atmosfera w miejscu pracy. W zasadzie nic w tym dziwnego. Wszędzie tam, gdzie dobrze żyje nam się z ludźmi, funkcjonujemy lepiej. Ta prawidłowość przenosi się również na grunt zawodowy. Tylko kto za dobrą atmosferę w firmie odpowiada? Rzec można, że właściwie każdy, kto jest tam zatrudniony. I taka prawda. Panuje jednak niepisane przekonanie, w myśl którego na tę dobrą atmosferę w dużej mierze wpływa to, jak firma jest zarządzana. Rzeczywiście, nie tylko wzajemne sympatie i antypatie pracowników budują więzi między nimi i wpływają na tworzenie relacji. Istotne są też takie czynniki jak: sposób traktowania podwładnych przez szefostwo, przepływ informacji, wzajemna lojalność. Czasem nawet na dobre układy pomiędzy ludźmi wpłynąć może usytuowanie biurka danej osoby czy sposób witania się z nią. Ludzie są różni, dlatego też, żeby dobrze z nimi żyć, uwzględnić to, że tak naprawdę atmosfera w miejscu pracy jako czynnik motywujący do działania odgrywa duże znaczenie, więc warto o nią dbać.

Zatrudnianie nowych pracowników

Chyba każdego pracodawcę czeka prędzej czy później podjęcie decyzji o tym, że przyszedł czas na zatrudnienie nowych pracowników. Decyzja ta może być motywowana różnymi czynnikami: rozwojem firmy, wzrostem liczby zadań, podjęciem nowych obowiązków. Jakkolwiek by nie było, w końcu nadchodzi taki moment, że trzeba zatrudnić nową osobę, której powierzone zostaną określone działania. Najpierw zatem, zanim jeszcze zaczniemy szukać nowego pracownika, warto precyzyjnie określić zakres powierzonych mu zadań, by później nie mieć z tym problemu chociażby już podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Następnie konieczne jest rozpisanie ogłoszeń, określenie w nich profilu kandydata oraz zamieszczenie ich w lokalnej prasie czy na ogłoszeniowych portalach internetowych. Później przychodzi czas na selekcję aplikacji. Kiedy już wybierzemy osoby, które wydają nam się najbardziej odpowiednie do wypełniania obowiązków na tworzonym stanowisku, kolejnym etapem „zatrudniania” będzie zaproszenie ich na rozmowę kwalifikacyjną. Po niej natomiast następuje etap decyzyjny – wybieramy osobę, która okazała się według nas najlepsza i proponujemy jej zatrudnienie, sporządzając uprzednio stosowną umowę – o prace, zlecenie, dzieło. Umowę taką należy podpisać z pracownikiem najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy.

Dobra reklama firmy

Żeby osiągać zyski, trzeba zaistnieć. Żeby zaistnieć, trzeba się rozreklamować. A żeby się należycie rozreklamować, trzeba wiedzieć, jak i gdzie to zrobić. Dobra reklama stanowi jeden z kluczy do sukcesu przedsiębiorstwa. I jest to taki klucz, który na pewno warto wykorzystać. Ważne jednak, by zrobić to w sposób umiejętny i przemyślany. Pomocna bowiem jest tylko dobra, pozytywna reklama. „Czarnego PR-u” natomiast nikt raczej nie potrzebuje. Żeby „rozruszać” biznes, konieczne jest poinformowanie opinii publicznej jako potencjalnych odbiorców naszych usług czy produktów, o tym, że istniejemy i w jakiej branży działamy. Podkreślać też trzeba jakość oferowanych usług czy produktów. Warto zwracać uwagę również na terminowość realizacji, podtrzymywanie więzi z kontrahentami, niezaprzeczalną jakość, a także wysoką klasę obsługi. Takie wystawianie sobie „laurki” może okazać się pomocne i skuteczne nie tylko przy pozyskiwaniu nowych klientów, ale także w przypadku budowania rynkowej pozycji firmy. Cała działalność reklamowa powinna być prowadzona z rozwagą nie tylko pod kątem zamieszczanych treści reklamowych, ale też pod kątem wizualizacji i graficznej oprawy tychże informacji. Konieczne jest zastanowienie się też nad tym, gdzie i za pośrednictwem jakich mediów zamierzamy się reklamować.

Kryzys w firmie

Nikt z nas nie lubi sytuacji kryzysowych. Kojarzą się one źle i mimowolnie powodują stres. Nie przepadamy zatem za kryzysami ani w życiu prywatnym, ani w życiu zawodowym. Niekiedy jednak życie stawia nas w sytuacjach, w których konieczne jest poradzenie sobie z zaistniałym kryzysem. Tak dzieje się chociażby w pracy. Gdy w firmie pojawi się kryzys, trzeba umieć sobie z nim poradzić. W przeciwnym wypadku może on doprowadzić nawet do upadku przedsiębiorstwa. Kryzys w firmie spowodowany może być różnymi czynnikami. Niekiedy działają elementy zewnętrzne, jak chociażby ogólny kryzys gospodarczy czy upadek branży, w której przedsiębiorstwo działało. W innym przypadku zadziałać mogą aspekty wewnętrzne: zła atmosfera między współpracownikami, brak komunikacji między pracownikami albo na linii pracodawca-podwładni, nieporozumienia związane z przejrzystością zadań, odpowiedzialnością, wynagrodzeniami. Obojętnie jednak, jaki czynnik działa, bezwzględnie należy się z kryzysem uporać. Przede wszystkim nie można unikać go, udawać, że nie istnieje i „zamiatać pod dywan”. Nie można też zostawić pracowników samy sobie. Każdy krok musi być tutaj jednak przemyślany i precyzyjnie wykonany, by pomógł, a nie jeszcze bardziej zaszkodził. Od tego bowiem zależeć może dalsze prosperowanie przedsiębiorstwa.

Siła firmowych znaków

Na ogół dzieje się tak, że gdy wymieniamy nazwę konkretnej firmy, wizualizujemy sobie jej logo. Znak graficzny danego przedsiębiorstwa jest zatem takim elementem, który jako pierwszy pojawia się w skojarzeniach z tym przedsiębiorstwem związanych. Niezwykle ważne jest zatem, żeby nie tylko samo logo, ale też inne znaki firmowe takie jak wizytówki, papier, identyfikatory, długopisy. Identyfikacja wizualna firmy, tworzyć w sposób przemyślany i zgodny z profilem firmy. Projektując tak zwane „wizualki”, trzeba sprawdzić najpierw, czy dany motyw lub projekt graficzny nie jest już używany przez inną instytucję. Kolejnym krokiem powinna być analiza tego, co za pośrednictwem określonego znaku chcemy przekazać. Warto, by to, co zamierzamy pokazać przy pomocy grafiki, nawiązywało w jakiś sposób do prowadzonej działalności. Trzeba pamiętać jednak, by nie przesadzać z liczbą części składowych projektu. Nie zawsze więcej znaczy lepiej. Istotnym elementem są także takie aspekty jak: kolorystyka, krój czcionki, układ tekstu, przestrzenne zestawienie elementów graficznych z elementami pisemnymi. Tutaj liczy się każdy szczegół. W końcu w ten sposób wyrabiamy też firmową markę. Jeśli nasze logo i znaki wizualizacyjne będą zapadały w pamięć, przedsiębiorstwo może tylko osiągnąć z tego tytułu korzyści.

Elementy zarządzania firmą

Zarządzanie przedsiębiorstwem to niezwykle ważny aspekt, którego realizacja zasadza się na „pilnowaniu” czterech aspektów: planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania. Planowanie dotyczy ustalania celów i środków pomagających te cele osiągnąć. Należy tutaj rozważyć również zasoby pomocne przy osiąganiu zamierzeń, a także czas, miejsce i sposób ich realizacji. Przy aspekcie kolejnym, to znaczy organizowaniu, najistotniejsze jest dokładne przemyślenie tego, w jaki sposób poszczególne elementy planowania będą realizowane. Trzeba tutaj dbać o terminowość, dobierać odpowiednie metody działania, pilnować, by były one odpowiednio realizowane. Tylko dobra organizacja pozwoli na zapanowanie nad tym, co dzieje się w firmie. W przypadku motywowania ważne jest wprowadzenie odpowiednich strategii pozwalających korzystnie wpływać na działania pracowników. Warto przemyśleć, jak skutecznie dotrzeć do pracowników, by zachęcić ich do efektywnej pracy. Strategii motywowania jest wiele. Wystarczy przeanalizować je i wybrać takie, które będą najbardziej adekwatne nie tylko do profilu naszej działalności, ale przede wszystkim – do specyfiki pracowników. Ostatni aspekt zarządzania, kontrola, polega na weryfikacji podejmowanych działań i porównywaniu stanu planowanego ze stanem faktycznym.

Dobra strategia firmy

Prowadzenie firmy to niewątpliwie duże wyzwanie. Nie chodzi przecież o to, żeby po prostu firmę mieć i szczycić się jej posiadaniem, ale przede wszystkim o to, by jej funkcjonowanie przynosiło wymierne korzyści. Aby firma dobrze prosperowała, potrzeba zatem właściwej, przemyślanej strategii, w oparciu o którą przedsiębiorstwo będzie prowadzone. Na ogół już na samym początku określa się profil działania, branżę, cele strategiczne, sposoby osiągania przewidzianych zamierzeń. Kolejnym krokiem jest realizacja tych założeń. I tutaj właśnie potrzeba odpowiedniego, realizowanego krok po kroku planu. Opracowując strategię firmy, należy mieć na uwadze szanse jej rozwoju oraz pola, na których działa. Przemyśleć musimy sposoby pozyskiwania kontrahentów, ścieżki promocji, strategie reklamowo-marketingowe. Trzeba uwzględnić też kompetencje pracowników, ich mocne i słabe strony oraz zaangażowanie w pracę i efektywność jej wykonywania. Ważne jest także monitorowanie rozwoju pracowników i wyników ich pracy. Kompleksowa realizacja wskazanych tutaj aspektów pozwoli usystematyzować działania podejmowane przez firmę. Spowoduje też, że poszczególne cele i sposoby ich realizacji staną się bardziej przejrzyste, a to usprawni działanie i lepiej osadzi przedsiębiorstwo na rynku branżowym, wzmacniając je.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Ludzie są jednym z najcenniejszych zasobów firmy, o który trzeba jak najlepiej dbać. Żeby efektywnie działali, muszą być odpowiednio pokierowani. Obecnie kładzie się na ten aspekt coraz większy nacisk, stąd i samo zarządzanie zasobami ludzkimi rozwija się szybciej i prężniej. Pracownicy przecież są jednym z najbardziej potrzebnych kapitałów w każdej firmie, dlatego inwestycja w nich nigdy nie jest pozbawiona celu. Dobre decyzje z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim natomiast na pewno przyniosą konstruktywne dla firmy efekty. Trzeba tylko pamiętać o tym, by rozwojem pracowniczym kierować w sposób odpowiedni i przemyślany. Zarządzanie zasobami ludzkimi to nie tylko wykonywanie zadań prowadzących do osiągania skonkretyzowanych celów oraz dbanie o rozwój pracowników i zaspokajanie ich potrzeb, ale także planowanie rozwoju firmy, rekrutacja nowych zatrudnionych, wspieranie ich adaptacji w nowym środowisku zawodowym, szkolenie kadr, także weryfikacja i ocenianie efektów działań. Już dzięki temu wyliczeniu widać, że zarządzać ludźmi nie jest łatwo, ale zrezygnować z tego aspektu nie można, gdyż to jeden z kluczy do sukcesu firmy. Odpowiednio poprowadzeni pracownicy przekładają efekty kursów i szkoleń na działania. Lepiej pracują, są bardziej efektywni, a to wpływa też na rozwój firmy.

Plusy własnej firmy

Obecnie o pracę coraz trudniej. Przekonują się o tym nie tylko wchodzący dopiero na rynek pracy, ale też ci, którzy jako potencjalni pracownicy funkcjonują już od jakiegoś czasu. Nie dziwi zatem to, że dość szybko wzrasta liczba osób, które decydują się na założenie własnej firmy i w ten sposób postanawiają dbać o swój interes zawodowy. Podejmują taką decyzję głównie dlatego, że dopatrują się w niej wielu korzyści. Przede wszystkim pracują na własny rachunek, nie są od nikogo zależni, sami określają czas i miejsce wykonywania pracy, dokonują podziału zadań, działają w branży, która im odpowiada. Samodzielne prowadzenie firmy daje możliwość indywidualnego decydowania o doborze pracowników. To przecież właściciel sam stwierdza, czy potrzebna jest mu nowa siła robocza, a jeśli tak – ustala dokładnie kogo i na jak długi czas chce zatrudnić oraz jaki zakres odpowiedzialności jest w stanie takiemu pracownikowi powierzyć. Własna firma daje też pewną swobodę w wykonywaniu zawodowych działań. Trzeba jednak pamiętać o odpowiedzialności, rzetelności, terminowości i tym, że tylko dzięki starannej i przemyślanej pracy można odnieść sukces, na który liczy przecież każda z osób działających na własny rachunek. O to przecież chodzi we własnym biznesie – żeby działać i osiągnąć zamierzony sukces.